För företag

Vilken typ av texter arbetar ert företag med? Är ni ibland osäkra på hur texten kommer att uppfattas av mottagaren? Eller har ni tidigare för sent upptäckt att ni missat felstavningar och syftningsfel? Oavsett om det gäller texten på er hemsida, ett nyhetsbrev, en krönika, kurs- eller utbildningsmaterial eller en kundpresentation vill jag hjälpa er så att ni känner er trygga med språket i det ni vill förmedla.

Korrekturläsning

Vid korrekturläsning fokuserar jag på att texten ska vara korrekt, vilket innebär att jag fokuserar på stavning, meningsbyggnad och att rätt skiljetecken hamnat på rätt plats. 


Pris: 1 000 kr/timme exkl. moms

Språkgranskning

I en språkgranskning fokuserar jag på att stilen ska passa innehållet och vara anpassad till målgruppen, att passande ton och ordval används och att språket flyter på bra och håller ihop rent logiskt. Detta kan till exempel innebära att jag byter ut vissa ord och att jag kastar om orden, eller till och med hela stycken, för att texten ska bli lättare att läsa. Jag kan också skriva ihop vissa meningar och dela upp andra för att skapa bättre tempo i texten. 


Pris: 1 000 kr/timme exkl. moms

"Vi har använt Marias tjänster för att ge ett proffsigt och korrekt uttryck i vårt utbildningsmaterial och instruktioner. Maria är otroligt noggrann och effektiv, rättar inte bara stavningen utan sätter sig även in i sammanhanget och ger förslag till förbättringar som gör texten enklare att förstå. Sammanfattningsvis är Maria skarpögd, noggrann och effektiv."

Svetskoordinatorn

Praktisk info & vanliga frågor och svar

Vilket format ska texten skickas i?

Om möjligt skickar ni över er text i Word och använder Times New Roman, 12 punkter med normala marginaler (2,5) och 1,5 radavstånd. Om detta inte är möjligt diskuterar vi fram hur vi på bästa sätt arbetar med just er text.

Hur fungerar betalningen?

Vanligen bifogar jag en faktura med betalningsvillkor 15 dagar i samband med leverans. Vid större uppdrag delfakturerar jag och vi kommer tillsammans överens om upplägget. 

Mitt företag är momsregistrerat och godkänt för F-skatt.