För författare

Drömmer du om att ge ut en bok? Mitt namn är Maria Lindén och som manusutvecklande lektör, redaktör, språkgranskare och korrekturläsare vill jag hjälpa dig med det som just ditt manus behöver för att glänsa. Både genom att se till helheten, men också genom att utnyttja mitt öga för detaljer. 

Här nedan hittar du närmare beskrivning av vad mina olika tjänster innebär, vad du kan förvänta dig om du anlitar mig och prisuppgifter. Tveka inte att höra av dig om du har några funderingar eller om du behöver hjälp att hitta rätt tjänst för dig.

Låt mig hjälpa dig att öka dina chanser att bli utgiven och nå din dröm! 

Manusutveckling

Om du känner att du har kört fast, om något skaver eller om du bara känner att någon annan borde titta på ditt manus med nya ögon innan du skickar det till förlag – då finns jag här med förslag och inspiration för att hjälpa dig vidare. 

 

Som manusutvecklande lektör tittar jag på ditt manus i sin helhet men också på detaljerna. I mitt utlåtande tar jag upp alla de olika komponenterna, såsom story, struktur, logiska luckor, karaktärer, dialog, språk och miljö, men störst fokus lägger jag på de delar som du behöver arbeta extra med i just ditt manus. Jag ger dig förslag på hur du kan utveckla din text men lyfter också fram dess styrkor. 


I första kapitel-analysen och i de två manusutvecklingspaketen nedan ingår det även en sammanfattande handlingsplan med konkreta förslag på hur du kan arbeta vidare med ditt manus.


När det gäller språket ger jag övergripande kommentarer men språkgranskning och korrekturläsning ingår inte.

 

Jag arbetar just nu med de flesta typer av skönlitterära manus och faktaböcker, men när det gäller lyrik hjälper jag dig gärna att hitta en annan manusutvecklare.

Synopsisanalys

I en synopsisanalys tittar jag i stort sett på samma komponenter som i en manusutveckling. Om det ser ut som att storyn håller,  hur strukturen ser ut med början–mitten–slutet, vändpunkten och konflikten, när karaktärerna presenteras och hur deras utveckling ser ut och om det redan nu finns några tydliga logiska luckor.


Ett synopsis kan vara mer eller mindre detaljerat. Beroende på hur detaljerat det är ger jag dig vanligtvis ett utlåtande på 2–5 sidor.


Pris: 2 875 kr inkl. moms

Max 2 500 ord, därefter tillkommer 19 öre/ord inkl. moms

 

Om du längre fram anlitar mig som manusutvecklare eller redaktör för samma manus dras denna kostnad av från det totala priset. Du får även 10 % rabatt på en första kapitel-analys.


Vanligtvis får du ditt utlåtande inom 2 veckor. Vid ev. kö ger jag dig en tidsplan.

Första kapitel-analys

Det första kapitlet är alltid viktigt och det krävs en stark inledning för att förlagen och senare läsarna ska vilja läsa vidare. Vid en första kapitel-analys tittar jag bland annat på öppningen/anslaget, på hur karaktärerna och den första konflikten presenteras och vilka förväntningar det skapar för resten av manuset.

 

Här ingår löpande kommentarer i texten och även ett utlåtande på minst tre A4-sidor.


Pris: 2 875 kr inkl. moms

Max 2 500 ord, därefter tillkommer 19 öre/ord inkl. moms

 

Om du inom 6 månader anlitar mig som manusutvecklare eller redaktör för hela manuset dras denna kostnad av från det totala priset.


Vanligtvis får du ditt utlåtande inom 2 veckor. Vid ev. kö ger jag dig en tidsplan.

Manussamtal

Om du under ditt skrivande stöter på utmaningar, behöver bolla idéer, eller känner att du kört fast och vill ha hjälp att komma vidare, erbjuder jag personliga manussamtal. Dessa kan genomföras via telefon- eller videosamtal, där vi tillsammans kan diskutera och utveckla dina idéer. 


Pris: 500 kr per 30 minuter inkl. moms

Vill du skicka in en kortare text som jag ska läsa igenom inför vårt samtal kostar detta 25 öre/ord inkl. moms

Manusutveckling - Stora paketet

Här ingår ett något mer detaljerat utlåtande på ca 8–12 sidor + löpande kommentarer direkt i manuset. 

Det ingår även ett uppföljande samtal på 30 minuter inom två veckor efter att du fått ditt utlåtande.

Pris: Startavgift 2 875 kr + 19 öre/ord inkl. moms

Vid en ev. omläsning av ditt omarbetade manus får du 10 % rabatt inom 6 månader.

Vanligtvis får du ditt utlåtande inom 4–6 veckor. Vid ev. kö ger jag dig en tidsplan.

Manusutveckling - Lilla paketet

Utlåtandet inkluderar samma komponenter som i stora paketet men är inte lika detaljerat, ca 4–8 sidor. Här ingår inga kommentarer i manuset och inte heller något uppföljande samtal, men självklart är du välkommen att kontakta mig med frågor efteråt.

 

Pris: Startavgift 2 125 kr + 15 öre/ord inkl. moms

Vid en ev. omläsning av ditt omarbetade manus får du 10 % rabatt inom 6 månader.

Vanligtvis får du ditt utlåtande inom 4 veckor. Vid ev. kö ger jag dig en tidsplan.

Redaktörstjänst

Har du planer på att ge ut ditt manus på egen hand? Börjar du känna dig nöjd med manuset i stort och har redan låtit en manusutvecklare/lektör läsa ditt manus och gett dig ett utlåtande som du arbetat vidare efter – då kan det vara dags att anlita en redaktör och finslipa texten innan det är dags för korrekturläsning och sättning.

Här går jag in i texten på ett ännu djupare och mer detaljerat plan än vid mina manuspaket, även om jag kollar på i stort sett samma komponenter. Jag går noga igenom kapitel för kapitel och lämnar kommentarer med frågor och förslag för att lyfta texten ytterligare. Jag går också igenom språket på samma sätt som vid en språkgranskning och redigerar direkt i manuset och använder ”spåra ändringar” så att du enkelt kan se mina förslag och acceptera eller ignorera dem.

Vanligtvis behövs 2–3 genomgångar, men det kan i enstaka fall räcka med bara en.


Pris: Startavgift 3 750 kr + 25 öre/ord inkl. moms för första genomgången 

Vid ytterligare genomgångar inom tre månader utgår startavgiften och du får 20 % rabatt på dessa.

Vanligtvis tar varje genomgång 4–6 veckor beroende på manusets längd och språkets kvalitet. 

Vid ev. kö ger jag dig en tidsplan.

Språkgranskning

När du har omarbetat ditt manus, men innan du skickar det för korrekturläsning, rekommenderar jag en språkgranskning. (Detta ingår i redaktörstjänsten.)

Här fokuserar jag på att stilen ska passa innehållet och vara anpassad till målgruppen, att passande ton och ordval används och att språket flyter på bra och håller ihop rent logiskt. Detta kan till exempel innebära att jag byter ut vissa ord och att jag kastar om orden, eller till och med hela stycken, för att texten ska bli lättare att läsa. Jag kan också skriva ihop vissa meningar och dela upp andra för att skapa bättre tempo i texten. 

Om vi inte kommer överens om annat använder jag mig av både ”spåra ändringar” och kommentarer. ”Spåra ändringar” för att göra ändringar direkt i texten som du sedan välja att acceptera eller ignorera. Kommentarer för att förklara, ställa frågor och ge förslag. 

Du kommer också att få en kortare granskningsrapport där jag sammanfattar ändringar som gjorts och ger övergripande kommentarer.


Pris: Startavgift 995 kr + 18 öre/ord inkl. moms

Texter under 15 000 ord har ett fast pris på 3 750 kr inkl. moms

Om det inte går att räkna antalet ord eller om det är väldigt mycket som behöver åtgärdas tar jag en timtaxa på 875 kr/timme inkl. moms

Korrekturläsning

Vill du att ditt manus ska vara så korrekt som möjligt innan du skickar det till förlag? Eller ska du ge ut boken på egen hand och det börjar bli dags för sättning? Sättningen kanske redan har gjorts och du vill nu ha en sista genomgång av texten innan den går till tryck. Oavsett anledning hjälper jag dig gärna med korrekturläsning.

Här fokuserar jag på att texten ska vara korrekt, vilket innebär att jag fokuserar på stavning, meningsbyggnad och att rätt skiljetecken hamnat på rätt plats. 

Jag använder mig av funktionen ”spåra ändringar” i Word och gör ändringarna direkt i texten. Du kan sedan välja att acceptera eller ignorera dessa.

Har sättning redan gjorts? Inga problem! Då korrekturläser jag ditt manus i PDF och infogar kommentarer för de korrigeringar som fortfarande behöver göras. 


Pris: Startavgift 995 kr + 18 öre/ord inkl. moms

Texter under 15 000 ord har ett fast pris på 3 750 kr inkl. moms

Om det inte går att räkna antalet ord eller om det är väldigt mycket som behöver åtgärdas tar jag en timtaxa på 875 kr/timme inkl. moms. Skicka in några provsidor om du är osäker och misstänker att det är mycket som behöver korrigeras.

(Har jag varit manusutvecklare till ditt manus det senaste halvåret? Då ligger ditt manus troligtvis för färskt i mitt minne och det finns en chans att även jag fortfarande är blind för texten. Hör i så fall av dig så hjälper jag dig att hitta en annan korrekturläsare.)

Praktisk info & vanliga frågor och svar

När är det dags för mig att anlita en manusutvecklare/redaktör/språkgranskare/korrekturläsare?

Manusutvecklare/lektör:

Antingen kanske du känner att du är så klar du kan bli med manuset just nu och att det börjar bli dags att skicka in det till förlag. Eller så känner du att du kört fast och behöver hjälp att komma vidare.

Om du anser dig i stort sett klar kan jag rekommendera att du först går igenom språket ytterligare en gång och använder ett rättstavningsprogram och därefter låter manuset läsas av testläsare innan du skickar ditt manus till mig. Detta för att manuset ska vara så klart som möjligt så att jag kan gå in mer på detaljer.

Redaktör:

Detta är för dig som har tänkt ge ut din bok på egen hand. Efter att du låtit en lektör/manusutvecklare läsa ditt manus och du har redigerat det ytterligare någon gång själv är det dags att finslipa ditt manus en eller ett par gånger tillsammans med en redaktör innan det är dags för korrekturläsning och sättning.

Språkgranskare:

Språkgranskning ingår i min redaktörstjänst men görs annars efter det att du har omarbetat ditt manus efter manusutvecklingen, men innan det är dags för korrekturläsning.

Korrekturläsning:

När ditt manus är helt klart, och det inte finns någon chans att du kommer ändra något mer, är det dags att lämna manuset för korrekturläsning. Detta görs som ett sista steg innan manuset skickas för sättning.

Vilket format ska texten skickas i?

Skicka ditt manus digitalt i Word och använd Times New Roman, 12 punkter med normala marginaler (2,5) och 1,5 radavstånd. 

Undantag är korrekturläsning som ska göras efter sättning. Då skickas boken över i pdf-format.

När ska jag skicka över manuset till dig?

Skicka din text till maria@raknamedord.se senast den dag vi kommit överens om. Tänk då på att låta manuset vila under tiden jag arbetar med det. Detta för att du inte ska göra för stora ändringar som kan hamna i konflikt med de förslag jag ger dig.

Hur mycket vill du veta om mitt manus i förväg?

Helst så lite som möjligt om själva innehållet för att jag ska se det med samma ögon som en framtida läsare, men om det är något du anser är viktigt att jag känner till för att du till exempel vill att jag ska fokusera på något speciellt får du självklart berätta det

Det jag vill veta är vilken genre du har tänkt dig, och om det är en barn- eller ungdomsbok skulle jag vilja veta vilken åldersgrupp du skrivit för. Det kan också vara bra för mig att veta hur mycket du har arbetat med manuset. Med det menar jag om du precis skrivit klart det och om jag är din första läsare eller om du redan har haft det hos testläsare eller redigerat det någon vända. 

Hur vet jag hur många ord jag skrivit?

Gå till verktygsmenyn i Word och välj ”Antal ord”. Det kan också stå längst ner till vänster i ditt dokument vid sidan av sidantalet.

Hur fungerar betalningen?

Vanligen bifogar jag en faktura med betalningsvillkor 15 dagar i samband med leverans. Vid större uppdrag delfakturerar jag och vi kommer tillsammans överens om upplägget. 

Mitt företag är momsregistrerat och godkänt för F-skatt.

Hur länge efter att jag fått utlåtandet kan jag höra av mig med frågor till dig?

Du är alltid välkommen att höra av dig med frågor, men eftersom jag arbetar med många manus rekommenderar jag att du hör av dig inom två veckor för att vara säker på att jag fortfarande minns detaljerna från ditt manus.

Jag kan inte se kommentarerna i utlåtandet, hur gör jag?

Tänk på att du måste spara ner filen för att kunna se mina kommentarer. De syns inte om du till exempel öppnar filen via mobilen.